Evangelista képzés

A gyülekezeti szolgálatokat nagyon sok területen a kialakult gyakorlat, felekezeti elvárások, embereknek való megfelelés, jó szándék, humánus gondolatok motiválják. A Menny csak azokra a cselekedetekre és gyakorlatokra helyez áldást, ami összhangban van Isten Igéjével. Újból és újból felül kell vizsgálnunk magunkat, hogy ne halott cselekedetek jellemezzék szolgálatunkat. Ha az Igei gyakorlatot követjük, az Isten elvárásainak megfelelően szolgálunk, akkor Mennyből jövő élet és szellem fakad fel, és nem apad el forrásunk. Így szolgáló életet élni élmény, és hálaadással gondolunk arra, hogy a lévitákhoz hasonlóan az elhívásunk egy ajándék Istentől. Ezért képzéseink célja, hogy hallgatóink eljussanak a krisztusi nagykorúságra, és helyes, bibliai szemléletmód alakuljon ki bennük.

Evangelista képzés2018-05-24T15:15:09+00:00