Események betöltése

Pál második levele Timóteushoz 3:16 EFO

Istentől származik az egész Írás, amely hatékonyan használható a tanításra. Alkalmas arra, hogy meggyőzően rávilágítson a bűneinkre, helyreigazítson és helyreállítson bennünket, engedelmességre neveljen. Azt is megmutatja, hogyan éljünk Isten útja szerint.

Gyertek, hogy Isten jelenlétében az Ő igazsága által megértsük, hogy tudjuk betölteni a férfiként Istentől kapott feladatunkat. Hiszem, hogy a Mi helyreállásunk az egyik legfontosabb pillére a családunk, a közösségünk, és a világ számára. Hogy ne a gonosz garázdálkodjon, hanem a kereszt győzelme minden tekintetben megmutatkozzon! Ne keresd a megoldást, Mi vagyunk a megoldás Krisztusban!

Áldott napot!

Babarczi Józsi