A gyülekezet felépítése

A Szeretet Lángja Gyülekezet az Omega Pünkösdi Gyülekezeti Hálózat része. A Szeretet Lángja Gyülekezet vezetője Szabó Sándor lelkipásztor. A gyülekezet vezetésében a pásztor munkáját egy vezetői csapat segíti, amelynek tagjai Lucza Árpád (isaszegi csoport vezetője), Pál Pál (imacsoport vezető), Babarczi József (missziós vezető), Rottmayer Barnabás (gödöllői csoport vezető).

Történetünk

A Szeretet Lángja Gyülekezet pünkösdi karizmatikus gyülekezet. Az Omega Hálózat része. A gyülekezet 2000 óta van jelen Gödöllő szellemi életében. Vezetője Szabó Sándor pásztor. Taglétszáma kb. 60 fő.

A gyülekezet története a péceli Kármel gyülekezet missziójával függ össze. 1995 végén a Kármel gyülekezet bibliatanulmányozó csoportja alakult meg Gödöllőn Szabó Sándor vezetésével. 2000 szeptemberében egy Menny kapui pokol lángjai előadás után, amit a gödöllői csoport és a péceli Kármel gyülekezet szervezett, megalakult a gyülekezet és 2000. október 29-én megtartotta az első istentiszteleti alkalmát, akkor még kéthetes ciklusban. 2002-ben a Timóteus Társaság által szervezett Jézus élete című filmbemutatón már együtt evangelizált a többi keresztény felekezettel. A gyülekezet azóta is havi rendszerességgel imádkozik a városért a helyi evangéliumi keresztény, baptista, adventista és református gyülekezettel. A gyülekezetnek önálló házicsoportja működik Gödöllőn, a gödöllői Szociális otthonban, Kistarcsán és Isaszegen.

A gyülekezet istentiszteleteit vasárnaponként a gödöllői Madácsh Iskola meletti udvar épületében tartja és havonta egy alkalommal részt vesz az Omega Hálózat közös istentiszteletén. Hét közben házicsoportos alkalmakat tartunk.

A Szeretet Lángja Gyülekezet vallja a 16. Pünkösdi Világkonferencián, Oslóban (1992. szeptemberében) elfogadott egyetemes Pünkösdi Hitvallást:

·  Hisszük, hogy a Biblia Istentől ihletett, és Isten egyedüli, csalhatatlan és hiteles Igéje.

·  Hisszük, hogy egy Isten van, aki örökké létezik három személyben: az Atyában, a Fiúban és a Szentszellemben.

·  Hiszünk Jézus Krisztus istenségében; szűztől való születésében; bűntelen életében; csodatételeiben; mások helyett történt váltsághalálában, amellyel vére által engesztelést szerzett az emberek bűneire; hiszünk testben való feltámadásában; Mennybemenetelében; és hisszük, hogy most az Atya jobbján van, és visszajön hatalommal és dicsőséggel.

·  Hiszünk a bűnös, elveszett emberek újjászületésének abszolút fontosságában, amelyet Jézus Krisztusba vetett hitünk által a Szentszellem végez el.

·  Hiszünk a Szent Szellembe való bemerítésben, melynek bizonyítéka a nyelveken szólás, ahogyan a Szellem adja az Apostolok cselekedetei 2,4 szerint, valamint hiszünk a szellemi és a szolgálati ajándékok működésében.

·  Hiszünk a Szent Szellem szolgálatában, aki a hívő emberben lakozva képessé teszi őt arra, hogy Istenfélő életet éljen.

·  Hiszünk az igazak és bűnösök feltámadásában. Hisszük, hogy a megváltottak örök életre, a hamisak pedig ítéletre támadnak fel.

·  Hiszünk Jézus Krisztus egyházában és a hívők egységében.

·  Hiszünk a keresztény hit mindennapi életben való gyakorlati alkalmazásában, valamint az embereknek való szolgálat szükségességében az élet minden területén, amely nem csak a lelkigondozást, hanem a szociális, politikai és fizikai segítséget is magába foglalja.